Enviclean luôn đồng hành cùng bạn! Liên hệ: (028) 6256 9909 - 0912 511 669

Sản phẩm

Sản phẩmTổng hợp thông tin về các sản phẩm sinh học: vi sinh xử lý nước thải, vi sinh xử lý mùi, vi sinh xử lý dầu mỡ...
Vi sinh xử lý mùi Enviclean 1AC
EnviClean 1AC là sản phẩm dạng lỏng của hỗn hợp các vi sinh vật có lợi được chọn lọc đặc biệt để ...
Enviclean Block - Vi sinh xử lý dầu mỡ
Enviclean Block là sản phẩm sinh học, men vi sinh xử lý mỡ có dạng khối rắn, mật độ vi khuẩn cao sử ...
EnviClean AG - Vi sinh xử lý dầu mỡ
EnviClean AG - Men vi sinh xử lý dầu mỡ, chất béo trong nước thải công nghiệp và nước thải sinh ...
EnviClean 900 - Xử lý bể kỵ khí, hầm tự hoại
EnviClean 900 là sản phẩm sinh học hình thành để phân hủy hàng loạt các chất hữu cơ có trong nước ...
EnviClean ST - Phân hủy hầm tự hoại nhanh chóng
EnviClean ST là sản phẩm dạng bột mật độ vi sinh vật cao được phân lập để xử lý bể phốt. Dưới sự ...
Enviclean 905 - Vi sinh xử lý nước thải chế biến thủy sản, gia súc, gia cầm
EnviClean 905 mang đến hiệu quả xử lý nước thải các nghành công nghiệp chế biến như: thủy sản, gia ...
EnviClean AMO - Chuyên xử lý khí NiTơ Ammonia
EnviClean AMO được tích hợp nhiều chủng loại vi khuẩn để loại bỏ Nitơ, Ammonia và các hợp chất hữu ...