Enviclean luôn đồng hành cùng bạn! Liên hệ: (028) 6256 9909 - 0912 511 669

Vi sinh xử lý mùi

Vi sinh xử lý mùiMen vi sinh xử lý mùi là công thức độc quyền tập hợp các chủng vi sinh được chọn lọc đặc biệt để xử lý các chất hữu cơ gây mùi khó chịu. Nên dòng sản phẩm EnviClean là sự lựa chọn tối ưu trong xử lý mùi từ rác thải, nước thải, bùn, và các nơi phát sinh mùi hôi trong sinh hoạt.
Vi sinh xử lý mùi Enviclean 1AC
EnviClean 1AC là sản phẩm dạng lỏng của hỗn hợp các vi sinh vật có lợi được chọn lọc đặc biệt để loại bỏ và phân hủy nhanh chóng các tạp chất giàu hữu cơ gây mùi từ rác thải, nước thải, bể chứa bùn và từ các nguồn nước thải phát sinh khác nhau.