Enviclean luôn đồng hành cùng bạn! Liên hệ: (028) 6256 9909 - 0912 511 669

Vi sinh xử lý nước ao nuôi

Vi sinh xử lý nước ao nuôiEnviclean Amo Pond là sản phẩm Vi sinh xử lý nước ao nuôi thủy sản hiệu quả, tiết kiệm cho các hộ chăn nuôi, doanh nghiệp trên cả nước
Enviclean Amo Pond - Vi sinh xử lý nước thải ao nuôi thủy sản
Enviclean Amo Pond - Vi sinh xử lý nước thải ao nuôi thủy sản hiệu quả xử lý cao, tiết kiệm chi phí cho các hộ chăn nuôi. Loại bỏ rong, rêu, chất hữu cơ và làm tăng sự phát triển của vật nuôi.