Enviclean luôn đồng hành cùng bạn! Liên hệ: (028) 6256 9909 - 0912 511 669

Kết quả tìm kiếm "enviclean 900"

EnviClean 900 - Xử lý bể kỵ khí, hầm tự hoại
EnviClean 900 là sản phẩm sinh học hình thành để phân hủy hàng loạt các chất hữu cơ có trong nước thải. Được ứng dụng trong hệ thống xử lý nước thải, phát triển tốt trong môi trường không có không khí. Dưới sự kết hợp các chủng vi sinh vật kỵ khí nhằm mang đến hiệu quả tốt nhất, tiết kiệm chi phí.

Liên kết

Enviclean