Enviclean luôn đồng hành cùng bạn! Liên hệ: (028) 6256 9909 - 0912 511 669

Kết quả tìm kiếm "enviclean st"

EnviClean ST - Phân hủy hầm tự hoại nhanh chóng
EnviClean ST là sản phẩm dạng bột mật độ vi sinh vật cao được phân lập để xử lý bể phốt. Dưới sự kết hợp đặc biệt của các chủng vi sinh vật và các enzyme giúp cho việc xử lý các tạp chất trong chất thải gia đình, nhà hàng, khách sạn, khu công nghiệp, chế xuất...

Liên kết

Enviclean