Enviclean luôn đồng hành cùng bạn! Liên hệ: (028) 6256 9909 - 0912 511 669

Giải pháp

Xử lý nước thải rỉ rác
Vi sinh xử lý nước thải rỉ rác được ứng dụng trong hệ thống xử lý nước thải các trạm, bãi chôn lấp rác thải. Hệ thống xử lý rác thải không thể thiếu quá trình xử lý sinh học. Với dòng sản phẩm Enviclean được các trạm, bãi chôn sử dụng nhiều. Trong đó còn có vi sinh xử lý mùi hôi tránh tình trạng phát tán mùi hôi ra khu dân cư.
Vi sinh xử lý nước thải giết mổ gia cầm, gia súc
Enviclean - Vi sinh xử lý nước thải giết mổ gia cầm, gia súc là giải pháp được nhiều trang trại chăn nuôi, lò mổ, khu công nghiệp chế biến ưa dùng. Tập trung nhiều loại vi khuẩn, vi sinh mang lại hiệu quả xử lý cao, đảm bảo nước thải đầu ra.
Vi sinh xử lý nước thải giấy
Vi sinh xử lý nước thải giấy chuyên xử lý các chất hữu cơ, vô cơ có trong nước. Loại bỏ mùi hôi, BOD. COD nhanh chóng, đảm bảo đầu ra nước thải. Sản xuất tại Mỹ với công nghệ hàng đầu, xu ly nuoc thai giay cho các trang trại.

Liên kết

Enviclean